سازمان نظام مهندسی مازندران

سامانه ثبت نام شرکت در مسابقه طراحی
دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

مشخصات مدیر طراحی
استان :

شهر :

اسامی تیم طراحی

متقاضی شرکت در طراحی ساختمان دفاتر نمایندگی زیر می باشم:

توضیحات :

لطفا کد رهگیری که از طریق پیامک برای شما ارسال می گردد را تا پایان داوری نزد خود نگه دارید. در کلیه شیت های ارسالی به جای مشخصات طراحان ، درج کد رهگیری مذبور الزامی می باشد.

زمان شروع مسابقه متعاقبا از طریق پیامک اعلام خواهد شد.

*زمان پایان مهلت ثبت نام : 1399/09/13

0 روز تا پایان مهلت ثبت نام