توجه:
چنانچه شما به عنوان شخص حقیقی و یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی می باشید با نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه جامع میتوانید وارد سامانه آموزش و پژوهش شوید .